تـــــــــــــازه ها

این یک دعوت رسمی است

دوست عزیز، دانش آموز کوشا، اولیاء گرامی، معلمین با کفایت و همراهان همیشگی، حضور پرمهر شما دلگرمی و قوت قلب را برای این نوگلان عرصه دانش و پژوهش را به ارمغان خواهد آورد....
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
این یک دعوت رسمی است

این یک دعوت رسمی است

دوست عزیز، دانش آموز کوشا، اولیاء گرامی، معلمین با کفایت و همراهان همیشگی، حضور پرمهر شما دلگرمی و قوت قلب را برای این نوگلان عرصه دانش و پژوهش را به ارمغان خواهد آورد....

قوانین مسابقات رباتیک

در این مطلب قوانین مربوط به بخش مسابقات رباتیک دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان ارایه شده است...
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
قوانین مسابقات رباتیک

قوانین مسابقات رباتیک

در این مطلب قوانین مربوط به بخش مسابقات رباتیک دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان ارایه شده است...

قوانین پنجمین دوره مسابقات کاپ فیزیک ایران

در این مطلب قوانین مربوط به بخش مسابقات کاپ فیزیک ایران- کفا دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان ارایه شده است...
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
قوانین پنجمین دوره مسابقات کاپ فیزیک ایران

قوانین پنجمین دوره مسابقات کاپ فیزیک ایران

در این مطلب قوانین مربوط به بخش مسابقات کاپ فیزیک ایران- کفا دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان ارایه شده است...

قوانین مسابقه ساخت سازه بالسایی

در این مطلب قوانین مربوط به بخش مسابقه ساخت سازه بالسایی – تاورکرین دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان ارایه شده است...
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
قوانین مسابقه ساخت سازه بالسایی

قوانین مسابقه ساخت سازه بالسایی

در این مطلب قوانین مربوط به بخش مسابقه ساخت سازه بالسایی – تاورکرین دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان ارایه شده است...

سوالات پنجمین دوره مسابقات کاپ فیزیک ایران

در این مطلب سوالات پنجمین دوره مسابقات کاپ فیزیک ایران در دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان ارایه شده است...
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سوالات پنجمین دوره مسابقات کاپ فیزیک ایران

سوالات پنجمین دوره مسابقات کاپ فیزیک ایران

در این مطلب سوالات پنجمین دوره مسابقات کاپ فیزیک ایران در دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان ارایه شده است...

قوانین مسابقه ستون فشاری ماکارونی

در این مطلب قوانین مربوط به بخش مسابقه ستون فشاری ماکارونی سنگین دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان ارایه شده است...
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
قوانین مسابقه ستون فشاری ماکارونی

قوانین مسابقه ستون فشاری ماکارونی

در این مطلب قوانین مربوط به بخش مسابقه ستون فشاری ماکارونی سنگین دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان ارایه شده است...

حمایت آموزش و پرورش شهر تهران از جشنواره دوازدهم

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران طی خبری اجرای دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان را اعلام کرد...
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
حمایت آموزش و پرورش شهر تهران از جشنواره دوازدهم

حمایت آموزش و پرورش شهر تهران از جشنواره دوازدهم

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران طی خبری اجرای دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان را اعلام کرد...