تـــــــــــــازه ها

گرایش های اجرایی دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

در این مطلب گرایش های قابل اجرا در جشنواره یازدهم حضورتان ارایه می گردد.همان طور که مستحضر هستید، موسسه تبیان در راستای گسترش روحیه پژوهشگری و افزایش مهارت های علمی و عملی دانش آموزان ایران اسلامی، برای دهمین سال متوالی، طرح «هدایت پروژه های دانش آموزی از طریق اینترنت» را در دست اجرا دارد.جشنواره پایانی در اردیبهشت ماه 1396 در محل همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران در بخش های غرفه های نمایشگاهی، سمینارهای علمی و مسابقات برگزار خواهد شد.
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
 گرایش های اجرایی دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

گرایش های اجرایی دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

در این مطلب گرایش های قابل اجرا در جشنواره یازدهم حضورتان ارایه می گردد.همان طور که مستحضر هستید، موسسه تبیان در راستای گسترش روحیه پژوهشگری و افزایش مهارت های علمی و عملی دانش آموزان ایران اسلامی، برای دهمین سال متوالی، طرح «هدایت پروژه های دانش آموزی از طریق اینترنت» را در دست اجرا دارد.جشنواره پایانی در اردیبهشت ماه 1396 در محل همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران در بخش های غرفه های نمایشگاهی، سمینارهای علمی و مسابقات برگزار خواهد شد.

قوانین مسابقات رباتیک

در این مطلب قوانین مربوط به بخش مسابقات رباتیک دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان ارایه شده است...
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
قوانین مسابقات رباتیک

قوانین مسابقات رباتیک

در این مطلب قوانین مربوط به بخش مسابقات رباتیک دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان ارایه شده است...

قوانین پنجمین دوره مسابقات کاپ فیزیک ایران

در این مطلب قوانین مربوط به بخش مسابقات کاپ فیزیک ایران- کفا دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان ارایه شده است...
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
قوانین پنجمین دوره مسابقات کاپ فیزیک ایران

قوانین پنجمین دوره مسابقات کاپ فیزیک ایران

در این مطلب قوانین مربوط به بخش مسابقات کاپ فیزیک ایران- کفا دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان ارایه شده است...

قوانین مسابقه ساخت سازه بالسایی

در این مطلب قوانین مربوط به بخش مسابقه ساخت سازه بالسایی – تاورکرین دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان ارایه شده است...
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
قوانین مسابقه ساخت سازه بالسایی

قوانین مسابقه ساخت سازه بالسایی

در این مطلب قوانین مربوط به بخش مسابقه ساخت سازه بالسایی – تاورکرین دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان ارایه شده است...

سوالات پنجمین دوره مسابقات کاپ فیزیک ایران

در این مطلب سوالات پنجمین دوره مسابقات کاپ فیزیک ایران در دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان ارایه شده است...
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سوالات پنجمین دوره مسابقات کاپ فیزیک ایران

سوالات پنجمین دوره مسابقات کاپ فیزیک ایران

در این مطلب سوالات پنجمین دوره مسابقات کاپ فیزیک ایران در دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان ارایه شده است...

قوانین مسابقه ستون فشاری ماکارونی

در این مطلب قوانین مربوط به بخش مسابقه ستون فشاری ماکارونی سنگین دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان ارایه شده است...
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
قوانین مسابقه ستون فشاری ماکارونی

قوانین مسابقه ستون فشاری ماکارونی

در این مطلب قوانین مربوط به بخش مسابقه ستون فشاری ماکارونی سنگین دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان ارایه شده است...

حمایت آموزش و پرورش شهر تهران از جشنواره دوازدهم

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران طی خبری اجرای دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان را اعلام کرد...
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
حمایت آموزش و پرورش شهر تهران از جشنواره دوازدهم

حمایت آموزش و پرورش شهر تهران از جشنواره دوازدهم

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران طی خبری اجرای دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان را اعلام کرد...